News Feeds:
Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?

Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?
Да
61  49.2%
Не
19  15.3%
Не мога да преценя
13  10.5%

Брой гласували  :  124
Първо гласуване  :  Вторник, 04 Октомври 2011г. 19:48ч.
Последно гласуване  :  Вторник, 23 Ноември 2021г. 18:38ч.
Copyright © 2021. Политическо движение Социалдемократи.