News Feeds:
Новини

 

 

Позиция на Политическо движение „Социалдемократи” по Закона за предучилищното и училищното образование

     На 5 февруари Народното събрание на Република България гласува на първо четене законопроект за предучилищното и училищното образование внесен от група народни представители от ГЕРБ начело с г-жа Милена Дамянова.


     Законът е изключително важен, защото от него се очаква решение на натрупаните проблеми през последните години в образованието и преодоляването на образователните дефицити у българските деца.

     За съжаление предложеният законопроект за предучилищното и училищното образование не оправдава очакванията на обществото. По много от въпросите не бе постигнат консенсус и в момента текат горещи дебати. Законопроектът няма и реална финансова обосновка колко биха стрували предлаганите от него промени. Не е ясно и дали отразява мнението на Министерство на образованието и науката тъй като е внесен от група народни представители.

     Вече гласуваният на първо четене законопроект е фундаментално объркан, пълен с противоречиви текстове. Поради всичко казано до тук ПДС настоява за неговото оттегляне от страна на вносителите, до постигане на обществен консенсус по спорните въпроси. Предвидените 18 държавни образователни стандарта да се изработят и приемат от МОН заедно с новия закон.

     Политическо движение „Социалдемократи” настоява за:

 • Запазване на името на нормативния акт като Закон за народната просвета.
 • Промяна на структурата на образователната система по следния начин:
 1. o5 и 6 годишни – задължително посещаване на детска градина;
 2. o1- 4 клас – начален курс;
 3. o5 -7 основен курс;
 4. o8 – 12 клас – среден курс с два етапа – 8-10кл. и 11-12 кл.
 • Отмяна на предложението за прием в профилираните гимназии след 4 клас.

Ние сме за :

 • Оставане на предучилищното образование в детските градини и за запазване на възрастта от 3 г. за тръгване на детска градина.
 • Поетапно въвеждане на целодневно обучение до 7 клас. Законът да предвиди задължително преминаване на едносменно обучение.
 • Въвеждането на домашното обучение, като всяка година за такива ученици да се организира външно оценяване.
 • Ресурсните центрове за деца със специални образователни потребности да останат държавни.
 • Запазване на помощните училища, тъй като дават специализирана помощ, която не е гарантирана и осигурена в обикновените училища.

Настояваме за:

 • Спиране на процеса на закриване и гарантиране наличието на детски градини и училища във всички населени места над 1000 жители.
 • Ограничаване на броя на учениците до 24 в една паралелка.
 • Запазване на оценките след 2 клас и против възможността да се преминава с двойка за годината по даден предмет в 4ти клас.
 • Спиране на печалбарството в образованието, чрез въвеждане на един учебник по предмет по задължителна подготовка, тъй като избора от много учебници е предпоставка за неефективни практики на харченето на публични средства и в крайна сметка води до понижаването на качеството на обучение.
 • Въвеждане и разширяване ролята на електронното образование. 
 • Подкрепяме създаването на независим инспекторат.
 • Досегашните РИО да останат като центрове за методическа подкрепа. Заложените им в чл. 250, ал. 1 задължения да се прехвърлят в новия национален инспекторат, чието създаване закона предвижда.
 • Конкурсно начало и мандатност при избор на директори на училищата, но при сменена философия, основана на обективни критерии при провеждане на конкурсите.
 • Оттегляне на предложението за създаване на обществени съвети към училищата, защото е противоречив и неработещ инструмент.
 • МОН да осигури и финансира задължително повишаване на квалификацията на учителите по съответната област, по която преподават.
 • Запазване на делегираните бюджети, но при сменена философия. И в новия проектозакон парите вървят след ученика (детето), което е порочно. Единния разходен стандарт трябва да се отнася само до дейности, свързани пряко с учебния процес, за да не стават училищата заложници на броя на учениците си. Бюджетът на едно учебно заведение трябва да бъде изграден от няколко компонента – 1. Единен разходен стандарт; 2. Средства за материалната база и издръжка - отопление, вода, ремонти пр. стопански дейности; 3. Средства за заплащане на труда в т.ч. квалификации. Така ще се преодолеят появилите се изкривявания, свързани с делегираните бюджети.
 • Отмяна на предложението за финансиране с държавни средства на частните училища и детски градини.
 • Усъвършенстване на системата за външно оценяване на учениците. Въвеждане на външно оценяване за всички класове от 5 клас до 12 клас.
 • Изясняване ролята на държавните зрелостни изпити и правата от тях, свързани с продължаване на образованието във ВУЗ.

Основната цел, която стои пред образователната ни система е да осигури ефективно образование така, че максимален брой хора, след като минат през нея да могат да се реализират и да са по-малко зависими от социалната система. Ученето не трябва да бъде заради самото учене. Хората са различни - едни могат повече, други по-малко, но всеки трябва да може да изкарва хляба си, да се справя с предизвикателствата в живота и да се чувства успял. Образователната система трябва максимално да ги подпомага в това.

 

Февруари 2015 г.ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВСЕКИ РАЗХОД НАД 1000 ЛВ, ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ Е НАПРАВИЛО СЛЕДНИТЕ РАЗХОДИ: PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Понеделник, 15 Юни 2015г. 11:30ч.

1. м.Март 2015 г. – Семинар и Национален съвет, В.Търново, на стойност 1020.00

2. м.Май  16-17.05.2015 г – Младежка конференция и семинар, гр.Батак, на стойност 1080.00 лв.

 

3. м.Юни  06.06.2015 г. – Първа сесия на седмата национална конференция и празнуване по случай 15 години от учредяване на партията, на стойност 1513.40 лв

 

 

 

 

Последна промяна от Понеделник, 15 Юни 2015г. 11:46ч.
 
Реч на председател на ПД „Социалдемократи“ Елена Нонева по случай 15-годишнината на партията PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Понеделник, 08 Юни 2015г. 14:26ч.

 

Реч на председател на ПД „Социалдемократи Елена Нонева по случай 15-годишнината на партията 

 

15 години от своето създаване, Политическо движение „Социалдемократи”, чрез своите членове и симпатизанти, пише своята история, постигайки не малко успехи. Нашите инициативи създадоха основа за решаване на важни обществени въпроси. Много наши идеи бяха взаимствани от управляващите в страната и чрез тях се взеха правилни политически решения. Това не ни прави ревниви, напротив - това ни прави щастливи, защото политиката трябва да работи за благото на хората.

     Имаме основен принос и като двигател за създаването на силни проекти, свързани с развитието на българската левица - Политическият съюз „Нова левица”, Гражданският форум „Нова левица”, Социалдемократическият форум. Движението има съществен принос за избирането в два последователни мандата на президент на Република България, излъчен от левицата. Допринесохме и за много от изборните победи на „Коалиция за България” и ” БСП лява България ”. Бяхме мотор на социалдемократическа коалиция, която се представи много достойно на първите избори в България за Европейски парламент. Утвърдихме и собствената си идентификация, чрез самостоятелно явяване на местни и парламентарни избори. През годините от политическият ни живот, излъчихме много достойни хора, като народни представители, членове на изпълнителната власт,общински съветници и кметове.

Европейският Съюз планира и осигурява ресурсно своите политики до 2020 година, същото се опитва да направи и българската държава. Необходимо е левицата също да уточни своите приоритети в този времеви обхват и те трябва да бъдат:

Ясен отговор – на въпроса - Що е „левица” в момента и какво ще означава това през 2020 г.? Необходимо е да приключи дебатът за миналото, като се започне със самокритична оценка на изминалите 25 години. Преходът не е успех нито за България, нито за левицата и тъкмо поради това национално съгласие по темата е трудно постижимо. От друга страна, без такова съгласие всеки и за всичко ще се „препъва” в миналото. Затова левицата, която в момента не е на власт, може да събере овации чрез реална оценка за своята роля в прехода. В тази оценка смело да се говори с факти и имена, а не с общи постановки. Така левицата ще може да започне „на чисто”, иначе ще си остане част от дискредитираното статукво и влиянието й неизбежно ще продължи да намалява.

Явяването на избори. Предстоят: местни избори през 2015 г., президентски избори през 2016 г. и парламентарни избори през 2017 г. След като даде отговор на обществото и на своите симпатизанти какво представлява самата тя, левицата, според мен, трябва да погледне „в пакет” на предстоящото си явяване на трите вида избори и да даде също така пределно ясни послания към обществото, какво цели да постигне на тях. Смисълът е, че ако през 2017 левицата си постави за задача да спечели мнозинство в парламента, нейните избиратели по различен начин биха се отнесли към кандидатите й за кметове и съветници през 2015. Тук, според мен, е задължително да се подходи нетрадиционно в най-рутинната за левицата материя - изборите. Въпросът предполага широко обсъждане и стратегически решения извън затворените пленуми и конгреси, по възможност с допитване, каквото ПДС направи при своето създаване под патронажа на д-р Дертлиев.

Националното единство. Макар и политически представител на част от обществото, левицата винаги е търсела национално единство по най-важните български въпроси, каквато, е историята. За разлика от годините на прехода, вече е възможен обективен прочит на историята на България през 19 и 20 век до 1989 г. Левицата разполага с много авторитетни имена, които могат да предложат смислена дискусия и формиране на общо съгласие по теми, които сега ни разделят и неизвестно до кога ще продължават да ни разделят. Смятам, че 2020 г. е разумен срок, в който левицата би могла да предложи постигането на национално единство поне по въпросите на нашето минало. Само тогава ще имаме силни и стабилни национални приоритети, независещи от вътрешната или външна политическа конюнктура, дори и да промени изцяло досега поддържани тези и позиции.

       В динамичното ежедневие сме изправени пред различни предизвикателства, сблъскваме се с политическа некоректност, дори сме разочаровани от политическите процеси в България.

     Ние не загубихме, а съхранихме най-важното – волята да продължим и да отстояваме принципите на модерната социалдемокрация и идеите на европейската лява политика, за да подпомогнем утвърждаването на Република България като модерна европейска държава с развито гражданско общество, със собствена културна идентичност и национални традиции, укрепване на правовата държава и гарантиране на сигурността, ускорено преодоляване на разликата между българските граждани и гражданите на другите ервопейски страни в стандарта и качеството на живот.

Убедени сме, че в бъдеще ще успеем да реализираме всички пропуснати добри възможности. Нашето движение ще бъде конструктивен коректив на властта и отговорен партньор в своята коалиция, но основно ще следва своите цели и идеи, с които никога не е правило компромис, няма да направи и в бъдеще, каквато и цена да е нужно да заплатим за това.

Ние имаме ВОЛЯ ДА ПРОДЪЛЖИМ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СОЦИАЛДЕМОКРАТИ! 

 

Последна промяна от Понеделник, 08 Юни 2015г. 14:37ч.
 
На 16.05.2015 г. в гр. Батак, Политическо движение Социалдемократи проведе Семинар на тема: „Политически маркетинг и провеждане на политически кампании”. PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Понеделник, 18 Май 2015г. 13:08ч.

 

На 16.05.2015 г. в гр. Батак, Политическо движение Социалдемократи проведе Семинар на тема: „Политически маркетинг и провеждане на политически кампании”.  Участие на семинара взеха младежи от структурите в цялата страна.
Целта на семинара беше обучение на актива на младежката организация и подобряване на готовността за участие в предстоящите местни избори. Темите, които бяха застъпени включваха основни познания за политическия маркетинг, организиране на политически капмании, взаимодействие  с медии, вербална и невербана комуникация и др. Обучението включваше и много практически занимания, в които участниците проявиха забележителен ентусиазъм. 

 

Последна промяна от Понеделник, 18 Май 2015г. 13:11ч.
 
ПОЗИЦИЯ на Политическо движение Социалдемократи – „Да спрем незаконната сеч“ PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Понеделник, 18 Май 2015г. 12:28ч.

ПОЗИЦИЯ

на Политическо движение „Социалдемократи”

„Да спрем незаконната сеч“

Политическо движение „Социалдемократи” изразява своята загриженост от все по-големите мащаби на поголовна сеч в България. Незаконната сеч е сеч в горския фонд – държавен, частен, общински и т.н. Без позволително, без контрол и без отчет. Още по-голям проблем обаче са „узаконените“ кражби. Под формата на узаконена кражба на ден се крадат стотици, хиляди кубици дървесина. Това става с помощта на служителите на горските стопанства. След редица реформи в горите навлязоха фирми, които добиват, купуват и извозват дървесина. Служителите на горските стопанства приемат и експедират добивите. В тази добре обмислена и организирана схема обаче има доста пропуски и слаби места, които са добра предпоставка за нарушения и кражби. Какво имаме предвид:

 • Пример 1: Горските служители издават превозен билет на превозно средство, превозващо 10м3 дървесина. Той важи за 12 часа от издаването му. На къси превозни разстояния за тези 12 часа с този издаден превозен билет могат да се направят два, три или повече курса с „благословията“ на съответния горски служител. Отчитат се 10м3, а се извозват 20м3, 30м3 или дори повече.Това е узаконена кражба на съответното количество.

 • Пример 2: При приемане на добитата дървесина най-важните параметри са дължината на секциите, височината на фигурите и коефициента на плътност. По стандарт дължината на секциите при добив на дърва е до 1,05м, височина на фигурата 1,10м и коефициент на плътност/КП/ 50%. По този начин една фигура дърва, наредени на склад е със стандартни размери 10м3. За съжаление фирмите си позволяват да добиват и редят дърва на фигура с дължина на секциите 1,30м, височина на фигурата 1,30м и КП 60% т.е. по този начин количеството е 20м3. Когато тази нестандартна фигура дърва се приеме от горския служител като стандартна, кражбата е 10м3. Това е практика в родното стопанисване на родните ни гори.

Друг, не по-малко важен проблем в горския сектор, е създаването на нови гори или залесяването. Всяка година в България се отчитат хиляди декари залесени площи, за които се заплащат милиони левове. С други думи има огромно източване на обществен ресурс без никакъв реален резултат. На практика обаче няма новосъздадени гори /те се самовъзстановяват издънково/. Есенната инвентаризация на културите за установяване процента на прихващане се извършва фиктивно/ работниците на фирмите вървят по редовете и садят нови фиданки на мястото на изсъхналите, а след тях веднага минават горските служители и ги приемат за прихванати. Според изискванията кореновата система на фиданките трябва да е с дължина от 18 до 25 см., а работниците я съкращават на 5-7 см. Това се прави защото в едва разрохкана почва с дълбочина 5-7 см. е практически невъзможно да се засади корен с дължина 18-25 см. По този начин се отчитат „отлични“ проценти на прихващане, но следващата година залесовката е напълно изсъхнала. При това положение фирмата – изпълнител трябва да се санкционира, но това за съжаление не се случва. Положението се завоалира от горските власти и всички са доволни. 

Всички тези престъпни схеми погубват българската гора. Лесовъдството в България отдавна е практически изчезнало, а на негово място са се загнездили бизнес интереси на определени хора.

Ето защо Политическо движение „Социалдемократи“ настоява за следните сериозни промени:

 • Кадрите, назначавани в системата на горите да са с необходимото образование, квалификация и да се назначават с конкурс.

 • Да се предприемат ефективни мерки за контрол при маркирането, сечта и експедицията на дървесина. Например, когато се маркират дърветата, подлежащи на сеч, на горските служители да се предоставят марки, използвани само за маркирането. При приключване на теренната дейност тези марки да се връщат в съответното стопанство. За експедиция да им се създаде друг вид марка, която да се използва само за експедиция. Двете марки да се различават по форма и абревиатура и да се използват последователно, а не едновременно.

 • Да се променят изискванията при маркирането на подлежащите на сеч дървета. На всяко маркирано за сеч дърво да бъде поставяна марка в основата на ствола. Така всяко дърво отсечено незаконно ще бъде лесно разпознато и нарушението санкционирано.

 • Да се завишат изискванията към фирмите, имащи право да работят в горите.

 • Да се въведат ограничения във възрастта на наетите лицензирани лесовъди.

 • Да се следи стриктно с какви работници работят фирмите. Тези, които не са назначени на трудов договор да не бъдат допускани да работят в горите. Фирмите да наемат само работници, които имат квалификация да извършват дейности в горите като: маркиране, сеч, почвоподготовка, залесяване и др.

 

София

май 2015 г. 

 

Последна промяна от Понеделник, 18 Май 2015г. 12:31ч.
 
ПОЗИЦИЯ на Политическо движение Социалдемократи – „Едно лице в България трябва да има право само на три последователни мандата като кмет на община“ PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Четвъртък, 30 Април 2015г. 13:02ч.ПОЗИЦИЯ

 

на Политическо движение „Социалдемократи”

„Едно лице в България трябва да има право само на три последователни мандата като кмет на община

Политическо движение „Социалдемократи” от години застъпва в своите програми борбата с корупцията, по-честното и ефективно управление на обществения ресурс в полза на гражданите.

Поради зачестилите случаи на злоупотреба с власт в местните органи за самоуправление, ПД „Социалдемократи“ настоява през новата парламентарна сесия да бъдат обсъдени и приети поправки в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Последните 25 години доказаха необходимостта от налагане на ограничение на броя на последователните мандати, през които едно лице може да се кандидатира за кмет на община в България. Ограничението в броя на мандатите на избираемите публични позиции е често срещана практика в българското законодателство и в демократичната практика изобщо. Положителен пример за добър ефект от такова ограничение е броя на мандатите, на които има право едно лице като президент. Президентската институция поради този факт е и най-малко забъркана в обществени скандали, в сравнение с останалите власти.

Неограничените възможности за кандидатиране за кмет в България, наред с положителните страни от даването на възможност на способните местни управленци да разгърнат своя потенциал, доведе и до множества негативни явления. В страната има кметове, които изпълняват дори седми мандат към настоящия момент. В последните години станахме свидетели на изключително порочни практики при дългогодишни кметове, които се превръщат в местни феодали, в които е концентрирана цялата политическа и икономическа власт в една община. Сливането на политическите и икономически интереси обикновено води ясно изразени корупционни практики.

По тези причини и с цел гарантиране на честността на политическите отношения на местно ниво, смятаме, че е време за промени в законодателството. Считаме, че в чл.38 от ЗМСМА трябва да се добави ал.3, която да ограничи броя на последователните мандати на един кмет до три. Дванадесет години са напълно достатъчни за всеки способен управленец да разгърне своята програма за развитие на съответната община и да се бори за доверието на хората по места. Това ограничение ще даде възможност на повече способни местни управници да се включат в политиката на централно ниво след изтичането на мандатите им, а на нови лица да участват в местната власт.

София

Април 2015 г.

 

 

Последна промяна от Четвъртък, 30 Април 2015г. 13:05ч.
 
10-то юбилейно издание на Коледния Боулинг турнир на МПДС PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Четвъртък, 19 Декември 2013г. 20:43ч.

 

Младите лидери на синдикатите надвиха политиците  на  10-то юбилейно издание на Коледния Боулинг турнир на МПДС

 

След едногодишно прекъсване  за 10-ти път Младежката организация на Политическо движение СОЦИАЛДЕМОКРАТИ  организира  Коледен боулинг турнир на младежките политически и неправителствени организации.Той се проведе тази неделя – 15.12.2013 в новата боулинг зала с 20 писти в Студентски град – Joy Station.

Участие в него  взеха  20 отбора в състав от 5 играча на младежките организации на основните политически партии в България и авторитетни младежки неправителствени организации,както и  отбор на ветераните в младежката политика.

След оспорвана надпревара продължила над 2 часа станаха ясни победителите,а те са :

 

1.Младежки Форум 21

2.КНСБ 

3.Обединени Земеделци

 

Последна промяна от Четвъртък, 19 Декември 2013г. 21:16ч.
Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 1 от 5
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.